Angol Középfokú Általános Nyelvvizsga

A nyelvvizsgázók kétharmada középfokú angol nyelvvizsga valamelyikére jelentkezik, ezért ezt mutatjuk be részletesen.

Melyiket érdemes választani?

Pár évvel ezelőtt a nyelvvizsga egyet jelentett a Rigó utcai nyelvvizsgával. Ma már sokkal színesebb a paletta és érdemes megfontolni, hogy melyiket válasszuk. Minden vizsgafajtának van előnye és hátránya is. Az első kérdés amit tegyünk fel magunknak: Miért van szükségem a nyelvvizsgára?

1. Az érettségi kiváltására - ez volt eddig a leggyakoribb válasz.

Ez 2005-től megszünt, a középfokú nyelvvizsga letételével nem lehet kiváltani a kötelező érettségit. Ezt nyilván nagyban befolyásolja majd, hogy az adott egyetemen folyik-e nyelvi képzés és vizsgáztatás. Összehasonlítva az új típusú érettségit a nyelvvizsgákkal megállapítható, hogy a középszintű érettségi kb. az alapfokú, míg az emelt szintű érettségi a középfokú nyelvvizsga szintjének felel meg.

2. Diplomához


Ma törvény írja elő, hogy diplomát Magyarországon csak az kaphat, aki legalább egy idegen nyelvből középfokú államilag elismert(néhány intézményben alapfokú) nyelvvizsgát tesz. Legtöbb intézmény kétnyelvű nyelvvizsga bizonyítvány-t kér, ami tartalmazza a fordítást idegen nyelvről magyarra és esetleg magyarról idegen nyelvre. Az egynyelvű vizsgákat általában egy fordítási gyakorlat elvégzésével, külön vizsgadíj ellenében honosítani lehet.

3. Munkahelyen nyelvi pótlék igényléséhez

A munkahelyek általában valamennyi Magyarországon akkreditált nyelvvizsgát elfogadják nyelvpótlék biztosításához, ezért érdemes kiválasztani azt, ami a legjobban egyezik nyelvtudásunkkal.

4. Külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz

Külföldi egyetemek általában a nemzetközi (angol) nyelvvizsgákat kérik, fogadják el. Munkavállaláshoz ritka esetben kérnek nyelvvizsga bizonyítványt, gyakrabban felvételi beszélgetés (interjú) alapján tájékozódnak a leendő munkavállaló angol nyelvi képességeiről.

5. Saját tudásunk felméréséhez

Mindenképpen érdemes azt a vizsgát választani, amelyik egyéniségednek, jelenlegi tudásodnak a leginkább megfelel, azt, amelyiknél kicsi az esély a kudarcra, mert egy sikertelen vizsga rossz motiváció a jövőre nézve .


Egyes vizsgatípusok általános jellemzői


Az Európa Unió ajánlásának megfelelően Magyarországon is a 6 fokozatú vizsgarendszert veszik alapul (bár A1-A2 vizsgát - gyerekeknek - ismereteink szerint sehol sem tartanak, C2 vizsgának csak a CPE - Cambridge Proficiency Examination felel meg)

B1 - alapfok
B2 - középfok
C1 - felsőfok

1. FCE (Cambridge First Certificate in English examination)

Ugyan besorolását tekintve B2 típusú vizsga, de tapasztalatunk szerint magasabb szinten áll. Európában a legnépszerűbb vizsga, alaposan kidolgozott, több évtizedes tapasztalaton alapuló ellenőrzési rendszer. Sokoldalúan vizsgálja a jelöltek angol tudását.

2. BME (Budapesti Műszaki Egyetem)

Akkreditált, hazánkban mindenütt elfogadott kétnyelvű nyelvvizsga. Jellegét tekintve hasonlít az ORIGO vizsgához. Tapasztalataink alapján az írásbeli része könnyebb, szóbeli része viszont nehezebb az Origo-énál. A vizsgáztatás szubjektív elemeit próbálják minden módon kiiktatni, sikerrel.

3. ECL ( European Consorcium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) vizsga

Akkreditált, általános, egynyelvű nyelvvizsga. 3 készség mérése írásban történik: olvasott szöveg értése, íráskészség és listening, a szóbeli bizottság előtt zajlik 2 vizsgázóval. A vizsgának nincs nyelvtani ellenörző része és hiányzik a fordítás is. Készségenként max 25 pont adható, 60% -os teljesítmény tekinthető sikeres vizsgának, de 50%-ot minden részfeladatból teljesíteni kell.
Szótár
nem használható.

Sikertelen vizsga esetén lehetőség van csak a sikertelen rész megismétlésére. Az ECL az egyetlen magyarországi központtal (Pécsi Tudományegyetem) rendelkező nemzetközi nyelvvizsga. Évente 5 alkalommal szerveznek vizsgát: február, május, augusztus, október, december. Nemzetközileg is elismert vizsga. Honosítható.

4. EURO

Nagyon vizsgázóbarát kétnyelvű akkreditált angol nyelvvizsga, melyet országon belül mindenütt elfogadnak. Sokféle apró feladattal mérik a vizsgázó tényleges tudását, a vizsgakövetelmények megfelelnek az Európa Unió ajánlásának. Nemzetközileg még nem terjedt el. Létezik businessváltozat Europro néven.

5. ITK ORIGO

Hazánkban még mindig a legismertebb, legnépszerubb akkreditált kétnyelvű nyelvvizsga. Nyelvtani követelményrendszere vetekszik az FCE vizsgáéval. Jól kidolgozott áttekintheő rendszere van. Azoknak ajánljuk, akiknek a magyar nyelvű fogalmazás nem okoz gondot, hisz az angol-ról magyarra fordításnál, valamint a szövegértésnél leginkább erre van szükség.

6. Pitman Qualifications - City&Guilds

Egyre népszerűbb egynyelvű vizsga Magyarországon, elsősorban vizsgázóbarát rendszere miatt. Nemzetközileg elfogadott nyelvvizsga, egynyelvű szótárat mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán lehet használni, s már kb. hetven helyen lehet már Magyarországon letenni.

7. TELC (The European Language Certificates)

A TIT által szervezett nemzetközi nyelvvizsga, vizsgázó barát rendszere miatt egyre népszerűbb. Az egész világon ismert és elismert vizsgatípus. Egy nap alatt (szombat) lehet letenni mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga bármelyikét a honosítással együtt. A szóbeli vizsgára is van felkészülési idő. Ha nem sikerül középfokon 80%-ot elérni, még 60-80%-os teljesítménnyel alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvány jár.

8. TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Ez az angol vizsgarendszer épp átdolgozás alatt van.

9. ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)

Egynyelvű angol nyelvvizsga, amely nem tartalmaz sem nyelvtani teszt feladatot, sem fordítási feladatot. Nemzetközileg is elismert vizsga. Honosítható.

angol - eskvői videó


Vizsgált nyelvi képességek, készségek

I. Nyelvtan (English Usage)

A nyelvtani ismereteket a különböző nyelvvizsgák, változatos tesztek felvonultatásával ellenőrzik. Legismertebb az Origo vizsga 50 kérdéses feleletválasztós teszt feladata (Multiple choice). Ugyanez a feladat megtalálható BME vizsgánál 30 kérdéssel. 4 szóból kell kiválasztani a megfelelőt a BME egy másik szöveg-kiegészítéses 20 kérdéses feladatánál, míg az FCE-nél 15, az EURO és a TELC vizsgáknál 10-10 szót kell beírni a kihagyott helyekre. Mondat átalakítást az FCE vizsga tartalmaz. Az ECL és a Zöld út nem tartalmaz külön nyelvtani teszt feladatot, hanem a különböző feladatok ellenőrzése során méri a nyelvi kompetenciát.

II. Olvasott szöveg értése (Reading Comprehension)


Valamennyi nyelvvizsga szinte a legfontosabb készségnek tartja, hogy megértsük az idegennyelvű szöveget. Változatos feladatokat találtak, hogy minél sokoldalúbban ellenőrizzék tudásunkat.
A szövegértés nem fordítás, tehát nem kell szóról szóra lefordítani a szöveget. Mindegyik feladatnál jobb, ha a feladat elolvasása után eloször elolvassuk az adott szöveget, hogy "képben legyünk", aláhúzzuk az értelmezést zavaró idegen szavakat, s csak ezután kezdünka feladat megoldásához.

III. Íráskészség (Writing)

Az íráskészséget valamennyi nyelvvizsga önálló fogalmazással méri. Több helyen alkalmaznak levelet (hivatalos, magán), vagy összefüggő fogalmazást. Stílust csak az FCE nyelvvizsga kér: elbeszélés, riport, beszámoló, stb., de ez sem haladja meg egy átlagos vizsgázó képességeit. A fogalmazásnál, legyen az bármelyik fajta (irányított vagy önálló), ügyelni kell a választékosságra, az angolos szószerkezetek, fordulatok helyes alkalmazására, a középfokon elvárható nyelvtan és szókincs alkalmazására. Ez a legkreatívabb feladat. A fogalmazások terjedelmében van csak különbség, nem célszerű a megadott terjedelmet túllépni, van olyan vizsga, ahol ezért pontlevonás jár.

IV. Közvetítés (Mediation)


A közvetítést a kétnyelvű vizsgák tartalmaznak a BME és az Origo: Fordítás angol nyelvről magyarra és az EURO nyelvvizsga tolmácsolási feladata. Az Origo angol nyelvről magyar nyelvre fordítása a legnehezebb feladat szinte minden nyelvvizsgázó számára. Itt valójában az anyanyelvi fogalmazásban való jártasság a sikeres vizsga feltétele. Ezért különösen nehéz ez a rész a nem humán beállítottságú vizsgázók számára. A magyar diákok számára az is problémát okoz, hogy a két nyelv rendszere alapvetően eltér egymástól. Ezért a fordítással külön is foglalkozunk. Fordítási feladatottartalmaznak a honosítási vizsgák is.

V. Hallott szöveg értése (Listening)

Vannak vizsgák, amelyek a Listening feladatot az írásbeli, vannak amelyek a szóbeli vizsgához kapcsolják. Mindenképpen a legnehezebb feladatok egyike, hisz az angol nyelv megértése anyanyelvi előadó által, a kiejtés sajátságai miatt nem egyszerű feladat. Azoknak van könnyebb dolguk, akik kezdo koruktól folyamatosan hallgatnak nyelvi kazettát, CD-t, a szülők által kevésbé kedvelt szöveges dalokat, angol nyelvű tv műsorokat néztek. Az eredeti angol szöveg hallás utáni megértése nagyon sok gyakorlást igényel a vizsgára való felkészülés során. A különféle vizsgák ezt a készséget is többféle módon ellenőrzik.

VI. Beszédkészség (Speaking)

Az egyik legfontosabb ok, amiért nyelvet tanulunk az, hogy társalogni tudjunk idegen anyanyelvűekkel. Aki angol nyelvet választott az nagyon szerencsés, hisz a Földön több milliárd ember beszéli az angol nyelvet , nemcsak anyanyelvén, de második nyelvként. Valamennyi nyelvvizsga típus nagy hangsúlyt helyez a szóbeli kifejezőkészség elleőrzésére, arra, hogy lemérje, jelenlegi tudásunk mennyire felel meg a középfokú szintnek, rendelkezünk-e megfelelő szókinccsel és mennyire biztosan tudjuk alkalmazni az alapvető nyelvtani szabályokat. Minden vizsga meghatározza azokat a témaköröket, amelyekről a vizsgán változatos formában feladatokat kell megoldani. A beszédkészség ellenőrzésére valamennyi vizsga több gyakorlatot is alkalmaz.

PREPOZÍCIÓK -- ALAPFOKÚ FELADATOK -- KÖZÉPFOKÚ TESZT -- ONLINE ENGLISH -- KONTRASZTÍV FELADAT -- ÜZLETI ANGOL

Angol középfokú nyelvvizsga - Angol középfok - Alapfok - Nyelvvizsga tesztek -Angol kifejezések angol sofőrszolgálat asztrológia plazma bérlés
online casino uk keresőoptimalizálás horoszkóp-másképp mezoterápia bútorszalon-bútortervezés
wellnes hétvége
Angol nyelvtan - angol tanulás - angol nyelv tanfolyam - üzleti angol nyelvtanfolyam - angol nyelviskola